onsdag 9 mars 2011

Belgian Blue

Hi out there!

Jag satt och läse i min bok till den kurs jag för närvarande läser och såg någonting väldigt intressant. När vi läste om genteknik under högstadiet så fick vi se en bild på en speciell typ av boskap som sades vara genmodifierad, Belgian Blue. Detta kreatur har ofantligt mycket muskler vilket gör den till ett jättebra slaktdjur. Min lärare sa att den bland annat har fyra skinkor.

I was reading i my book for the current course i have now and saw something very interesting. When I read gene tecnics during elementary school, the teacher showed us a picture of a special kind of cattle. It said to be gene modified, Belgian Blue. This kind of cattle has enormously amount of muscles which makes it a excellent meat animal. My teacher said that is has four butt cheeks.


A small youtube video of how the Belgian Blue looks like

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar